5. prosince Vendolí opět navštíví Mikuláš se svými věrnými anděly a doprovázet je budou čerti se svým pojízdným peklem. Svou pouť zahájí v 16 hodin na dolním konci Vendolí a ukončí ji kolem 18 hodin u Obecního úřadu.

Horká linka do pekla je 608 218 847.

Pojďme společně trávit vánoční atmosféru ve Vendolí. Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert a živý betlém, který pro Vás připravila Obec Vendolí a Občanské sdružení Bonanza.

Sejdeme se 22. prosince v 17:00 u kostela sv. Ondřeje ve Vendolí. V 17:00 se Vám představí se svým ztvárněním příběhu o narození Ježíška děti z Občanského sdružení Bonanza ve spolupráci se ZŠ Vendolí a v 18:00 si společně zazpíváme vánoční písně s Pěveckým sborem Dalibor ze Svitav.

Těšíme se na společně prožité vánoční chvíle.

Ve středu 18.11. jsme v našem klubu přivítali kolegyni Míšu ze svitavské Díry, která si pro nás připravila workshop na téma sex. Zábavnou formou jsme se dozvěděli spoustu informací o dospívání, lásce, bezpečném sexu, pohlavních nemocech, antikoncepci, těhotenství a dalších zajímavých tématech. Věříme, že toto povídání bylo pro všechny přínosné! Míšo, moc děkujeme a budeme se těšit na nějaké další setkání! 

Ve čtvrtek nás navštívily děti ze Speciální základní školy. Společně jsme hráli hry zaměřené na rozvoj komunikace a posilování vztahů. S dětmi z druhého stupně jsme se navíc věnovali aktivitě, která je seznámila s riziky a problémy spojenými s užíváním alkoholu a jejich řešením. 

Děti tu strávily celé dopoledne, které si moc užily. My se těšíme na další spolupráci!!!

Fotky si můžete prohlédnout na facebooku.

Do podzimního VSD a LPPJ bylo z projektu města Svitavy zapojeno dvanáct dětí. Tento běh je určen dětem, které už v minulosti výcvik někdy absolvovaly. Společně s OSPOD byla vybrána skupina dětí od 8 do 13 let. Na programu jsou tedy účastníci převážně ze Svitav. Kromě dětí, které už známe, se sobot účastní ještě tři děti nové.  

Tematické bloky jsou přizpůsobené tak, aby si děti upevnily jejich již naučené sociální dovednosti a zároveň si osvojovaly nové. Zaměřujeme se hlavně na témata, která učí děti více se vcítit do druhých, přemýšlet samy o sobě a klademe důraz například na větší zodpovědnost. Také možnost propojení témat s prací s koňmi je dětem velkým přínosem. Nejenom, že jsou u koní otevřenější, ale prožitkem dochází k většímu upevnění dovedností. U dětí z minulých běhů můžeme sledovat posun v jejich chování a projevech.

Číst dál: Další program je už za polovinou

Sociální služby

V Bonanze poskytujeme dvě registrované sociální služby - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).

Provozujeme 3 nízkoprahové kluby - ve Svitavách, v Moravské Třebové a ve Vendolí. Dohromady tak ročně vykonáme i přes 7.000 výkonů s našimi klienty, čímž dosahujeme asi 10.000 hodin přímé práce s klientem za rok.

Služby SAS poskytujeme ve třech regionech - Svitavsko, Moravskotřebovsko a Poličsko. Za rok pomáháme více než 30 rodinám, kterým dohromady poskytneme přes 1.600 výkonů, což je asi 2.100 hodin ročně přímé práce s klientem.

Jezdecký sport

Vedle sociálních služeb nabízíme i zapojení do jezdeckého klubu Bonanzy. Jsme členy České jezdecké federace a pravidelně se účastníme menších parkurových závodů, veřejných tréninků a hobby soutěží.

Naše stáj má kapacitu 10 koní a máme i vlastní kolbiště a velké výběhy.

Kulturní akce

Každoročně s Bonanzou pořádáme velké množství kulturních i sportovních akcí ve Vendolí a ve Svitavách. Již tradiční jsou naše hobby soutěže Hrátky s Bonanzou, podzimní vyjížďka Hubert, Příjezd Sv. Martina na bílém koni či Mikuláš a pojízdné peklo.

Každý rok také pořádáme ve Svitavách benefiční koncerty a pravidelné promítání dokumentů Jednoho světa v alternativním klubu Tyjátr.

Jsme tvořiví a akční lidé, takže neustále vymýšlíme a realizujeme nové akce pro veřejnost. Výtěžek z těchto akcí nám pak pomáhá pokračovat v naší činnosti s klienty.

Oficiální facebook Bonanzy

NK Díra Svitavy

NK Díra Moravská Třebová

NK Prevence s Bonanzou (statek)

Mentorská asistence