O letních prázdninách v týdnech, kdy nebudou tábory, to je:

  1. 7. 2016
    18. 7. 2016 - 22. 7. 2016
    8. 8. 2016 - 12. 8. 2016
    a 29. 8. 2016 - 31. 8. 2016

bude statek otevřený od 08:00 - 14:00.

DÁLE BUDE ZAVŘENO 18. 7. – 19. 7. 2016 Z DŮVODU KONÁNÍ KURZU PŘIROZENÉ KOMUNIKACE!!!

Bonanza byla jednou ze součástí letošních oslav Setkání rodáků ve Vendolí. V rámci akce jsme pořádali den otevřených dveří v našem nízkoprahovém klubu Prevence s Bonanzou, kde jsme provedli a seznámili s naší činností asi 25 skupin návštěvníků. Odpoledne jsme pak vyrazili s koňmi na fotbalové hřiště a nabízeli jsme svezení na koni pro děti i dospělé. Více o celé akci si můžete přečíst např. ve Svitavském deníku, kde naleznete i velkou spoustu fotografií.

Spolu s blížícími se prázdninami, nastal i konec Mentorské asistence pro rok 2015/2016. Poslední setkání proběhla ve čtvrtek 9. 6. Rozloučení mentorů s dětmi byla různá, dle jejich vlastní volby. Někteří poslední společně strávené chvíle vyplnili hrami, povídáním, rozdáváním dárečků na památku nebo se vydali do města na zmrzlinu do cukrárny.

Celý rok probíhal hladce. Začínali jsme 1. října. Celkem jsme pomáhali více než 40 dětem . V předvánočním čase se uskutečnila již tradiční speciální "Vánoční mentorská asistence", kde děti společně s mentory plnili různé úkoly a odměnou jim byla sladkost a super zážitky.  Mentorská asistence se zapojila i do akce města Svitavy "Velikonoce ve Svitavách", kde měla spolu s NZDM Díra stanoviště v podobě vědomostního kvízu pro děti. 

Nově jsme letošní rok zavedly víkendové pobyty pro mentory na statku ve Vendolí. Víkendy proběhly dva, jeden proškolovací (objasnění cílů mentoringu, vysvětlení pojmu mentorský vztah, provedení metodikou práce s dětmi, seznámení s pracovníky) a druhý na rozloučenou (zhodnocení celého průběhu). Navázali jsme spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách, v níž si mohly dvojice půjčovat knihy a hry dle potřeby a využívat počítače pro tvoření referátů a zjišťování různých informací. Mentoři během roku také nově psali sebereflektivní deníky, kde mohli pozorovat své pokroky s dětmi i ve svém vlastním osobnostním posunu. 

Během práce mentorů s dětmi se uskutečnilo několik podpůrných skupin pro mentory, kde měli mentoři prostor pro řešení svých zakázek, sdílení zážitků a pro vzájemné předávání zkušeností. Podpůrné skupiny vedli kvalifikovaní pracovníci Mgr. Jan Buchta, který se zabýval i sebereflektivními deníky a ředitelka Bonanzy Mgr. Lenka Buchtová.

Tímto bych chtěla našim mentorům, dětem a jejich rodinám a v neposlední řadě i spolupracujícím organizacím poděkovat za výbornou práci a těšíme se opět v říjnu s odhodláním a v plné síle opět pomáhat dětem ze základních škol s poruchami v učebním procesu, rozvíjet jejich sociální dovednosti a dopřát jim co nejvíce radosti z přátelského vztahu se starším kamarádem. 

Hledáme do našich řad nové kolegy či kolegyně na pozice:

  • Sociální pracovník v NZDM Prevence s Bonanzou (Vendolí)
  • Sociální pracovník v NZDM Nízkoprahový klub Díra - provozovna Svitavy

Vyhlašujeme proto výběrové řízení, které proběhne v úterý 12. července 2016. Místo a čas každému zájemci včas upřesníme.

Před zasláním Vašich dokumentů Vám doporučujeme pročíst si web prace.rovnou.cz (především kapitoly Životopis, Motivační dopis a Pohovory).

Číst dál: Hledáme kolegy/kolegyně

Je tu konec školního roku a stejně jako na začátku jsme pro mentory připravili závěrečný pobyt v prostorách našeho statku ve Vendolí.

Mentorský pobyt proběhl ve dnech 27. a 28. 5. 2016. Cílem bylo zhodnotit celý školní rok na mentorské asistenci a v rámci pobytu mentorům originálně poděkovat za jejich skvěle vykonanou práci.

V pátek jsme se setkali v odpoledních hodinách. V tuto dobu na statku probíhá služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou. Využili jsme možnosti, která nám byla nabídnuta a propojili jsme aktivity jednotlivých služeb.

Pro mentory byl nachystaný bohatý program, kam se tentokrát zařadili i aktivity s koňmi, o které mentoři při prvním setkání na statku vyjádřili žádost. Dále byly na programu různé hry, jejichž účelem bylo odreagování, relaxace a zábava.

Druhý den probíhaly individuální rozhovory v souvislosti se sebereflektivními deníky mentorů.

Společně strávený čas jsme si plně užili, počasí nám přálo a s mentorskou asistencí jsme se pěkně rozloučili. Jak pobyt přesně vypadal a probíhal se můžete podívat ve fotogalerii.

Tímto bych chtěla všem studentům zapojených do mentorské asistence za školní rok 2015/2016 ještě jednou poděkovat a pochválit je za dobře odvedenou práci a těšíme se zase v říjnu v plné síle a odhodlání dále pomáhat dětem. 

Sociální služby

V Bonanze poskytujeme dvě registrované sociální služby - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).

Provozujeme 3 nízkoprahové kluby - ve Svitavách, v Moravské Třebové a ve Vendolí. Dohromady tak ročně vykonáme i přes 7.000 výkonů s našimi klienty, čímž dosahujeme asi 10.000 hodin přímé práce s klientem za rok.

Služby SAS poskytujeme ve třech regionech - Svitavsko, Moravskotřebovsko a Poličsko. Za rok pomáháme více než 30 rodinám, kterým dohromady poskytneme přes 1.600 výkonů, což je asi 2.100 hodin ročně přímé práce s klientem.

Jezdecký sport

Vedle sociálních služeb nabízíme i zapojení do jezdeckého klubu Bonanzy. Jsme členy České jezdecké federace a pravidelně se účastníme menších parkurových závodů, veřejných tréninků a hobby soutěží.

Naše stáj má kapacitu 10 koní a máme i vlastní kolbiště a velké výběhy.

Kulturní akce

Každoročně s Bonanzou pořádáme velké množství kulturních i sportovních akcí ve Vendolí a ve Svitavách. Již tradiční jsou naše hobby soutěže Hrátky s Bonanzou, podzimní vyjížďka Hubert, Příjezd Sv. Martina na bílém koni či Mikuláš a pojízdné peklo.

Každý rok také pořádáme ve Svitavách benefiční koncerty a pravidelné promítání dokumentů Jednoho světa v alternativním klubu Tyjátr.

Jsme tvořiví a akční lidé, takže neustále vymýšlíme a realizujeme nové akce pro veřejnost. Výtěžek z těchto akcí nám pak pomáhá pokračovat v naší činnosti s klienty.