Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných služeb - nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež
a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

V rámci významného Dne rodin, který připadá na 15. 5., naše organizace uspořádala v prostorách MC Fabrika rodičovskou kavárnu s názvem „Den rodiny s Bonanzou“.

Cílem rodičovské kavárny bylo sdílení zážitků a zkušeností mezi rodiči (uživateli i širokou veřejností), seznámení se s

...

Bonanza v současné době bojuje o finanční příspěvek v rámci programu ČSOB pomáhá regionům. Pomoci můžete i Vy, stačí přispět (i pár korunami) na sbírkový účet 101 7777 101/0300 s variabilním symbolem 20170903. Pokud nemáte možnost nás finančně podpořit, prosíme

...

V měsíci květnu pro Vás chystáme následující akce.

Čtvrtek 11.5. - měsíční nálady

Úterý 16.5. - můj vysněný kůň

Čtvrtek 18.5. - dráha s koňmi

Pondělí 22.5. - části koňského těla

Čtvrtek 25.5. - běh Pepiho

...
Máte spoustu možností. A v jednom případě Vás to nemusí stát ani korunu.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.
Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk