Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných služeb - nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež
a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

V období letních prázdnin jsme pořádali již tradičně dva příměstské tábory. V termínech 17. – 21. července a 7. – 11. srpna byl pro děti připravený pestrý program. Pondělí jsme využili ke vzájemnému seznámení formou her a naplnění volného času aktivitami v klubu i jeho okolí. Po vydatném obědě

...

Neuvěřitelný týden plný krásných zážitků, nových přátelství, inspirující a smysluplné práce. I těmito slovy můžeme popsat druhý červencový týden, který se nesl v duchu rodinného workcampu. Na statek Bonanzy zavítalo 7 rodin, respektive 25 dobrovolníků, z německé

...

Přinášíme vám program NK Díra v Moravské Třebové na letní prázdniny. Doufáme, že si každý najde to své a do klubu zavítá.

Klub bude po celé prázdniny otevřen od 10:00 do 15:00 hod. Ve středu a ve čtvrtek 5. a 6. července jsou svátky a ve dnech, kdy budou výlety, bude v

...
Máte spoustu možností. A v jednom případě Vás to nemusí stát ani korunu.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.
Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk