Hledáme do našich řad nového kolegu či kolegyni na pozici:

  • Sociální pracovník v NZDM Prevence s Bonanzou (Vendolí)
  • Sociální pracovník, metodik a koordinátor služeb (Svitavy)

Vyhlašujeme proto výběrové řízení, které proběhne v pondělí 30. ledna 2017. Místo a čas každému zájemci včas upřesníme.

Před zasláním Vašich dokumentů Vám doporučujeme pročíst si web prace.rovnou.cz (především kapitoly Životopis, Motivační dopis a Pohovory).

Číst dál: Hledáme dva nové kolegy/kolegyně - nová výzva!

Zahájeno přihlašování na příměstský tábor o jarních prázdninách. smile

 

Těší se na Vás,

Aneta a Iveta

V plánu našich akcí již můžete vidět termíny letošních letních koňských táborů. Letos nás opět čekají dva turnusy pobytových táborů, jeden turnus putovního tábora a jeden turnus pobytového tábora určeného primárně pro děti z evidence OSPOD (nově je zkrácen na 6 dní).

Letošní termíny:

  • 3. - 8. 7. (pobytový tábor pro děti z OSPOD)
  • 24. - 29. 7. (pobytový tábor pro veřejnost)
  • 31. 7. - 5. 8. (putovní tábor)
  • 14. - 19. 8. (pobytový tábor pro veřejnost)

O zahájení přihlašování na letní tábory Vás budeme informovat. Předpokládáme spuštění elektronické přihlášky koncem tohoto měsíce.

Během roku 2016 se v naší činnosti Drž se na uzdě, stalo mnoho novinek.

V první řadě se již od druhé poloviny ledna začaly o sobotách scházet v rámci Výcviku sociálních dovedností (VSD) děti z Moravskotřebovska, Poličska i Svitavska. 12 dětí ve věku 10 – 14 let se společně s našimi lektory sešlo celkem desetkrát. Děti se mnohé dovednosti, na které se program zaměřoval, učily velmi snadno pomocí různých připravených her a aktivit. Byly vedeny k tomu, aby si uvědomily důvody, proč výcvik sociálních dovedností absolvují. Nejčastěji naše děti hledají nové kamarády, učí se pracovním návykům nebo potřebují zklidnit svoji povahu. Nedílnou součástí našich výcviků sociálních dovedností je hiporehabilitace. Aktivity s využitím koní (AVK), na které se zaměřujeme, dávají dětem prostor koně poznat, posilovat svoje sebevědomí a naučit se pomocí práce se zvířetem komunikovat a rozvíjet i vztahy s lidmi. U dětí také cvičení na koni podporuje koordinaci těla a uvolňuje napětí a stres.

O Motivačním víkendu, jak navazujícímu projektu Výcviku sociálních dovedností říkáme, se s dětmi vracíme k potřebám, které vyplynuly z činností základního programu. Dostáváme se také k novým aktivitám a hrajeme mnoho poutavých her. Díky tomu, že se víkendu na jaře účastnil velmi malý počet dětí, mohli jsme opravdu každému jednotlivě věnovat dost času, povídat si o jejich radostech a strastech. Dubnový slunečný víkend si opravdu všichni užili.

Číst dál: Drž se na uzdě v roce 2016

Děkujeme touto cestou všem našim partnerům a příznivcům za podporu v roce 2016. Moc si vážíme Vaší náklonnosti vůči Bonanze. Přejeme Vám příjemně prožité vánoční svátky a do nového roku mnoho osobních i profesních úspěchů.

Sociální služby

V Bonanze poskytujeme dvě registrované sociální služby - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).

Provozujeme 3 nízkoprahové kluby - ve Svitavách, v Moravské Třebové a ve Vendolí. Dohromady tak ročně vykonáme i přes 7.000 výkonů s našimi klienty, čímž dosahujeme asi 10.000 hodin přímé práce s klientem za rok.

Služby SAS poskytujeme ve třech regionech - Svitavsko, Moravskotřebovsko a Poličsko. Za rok pomáháme více než 30 rodinám, kterým dohromady poskytneme přes 1.600 výkonů, což je asi 2.100 hodin ročně přímé práce s klientem.

Jezdecký sport

Vedle sociálních služeb nabízíme i zapojení do jezdeckého klubu Bonanzy. Jsme členy České jezdecké federace a pravidelně se účastníme menších parkurových závodů, veřejných tréninků a hobby soutěží.

Naše stáj má kapacitu 10 koní a máme i vlastní kolbiště a velké výběhy.

Kulturní akce

Každoročně s Bonanzou pořádáme velké množství kulturních i sportovních akcí ve Vendolí a ve Svitavách. Již tradiční jsou naše hobby soutěže Hrátky s Bonanzou, podzimní vyjížďka Hubert, Příjezd Sv. Martina na bílém koni či Mikuláš a pojízdné peklo.

Každý rok také pořádáme ve Svitavách benefiční koncerty a pravidelné promítání dokumentů Jednoho světa v alternativním klubu Tyjátr.

Jsme tvořiví a akční lidé, takže neustále vymýšlíme a realizujeme nové akce pro veřejnost. Výtěžek z těchto akcí nám pak pomáhá pokračovat v naší činnosti s klienty.