Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných služeb - nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež
a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

Náš klub ve Vendolí se rozhodl jako i v loňském roce zapojit do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! 7. dubna vyrazíme do různých lokalit ve Vendolí a v jeho okolí a pomůžeme je vyčistit od nepořádku. Hledáme proto i další dobrovolníky!

V období jarních prázdnin, které letos v Pardubickém kraji a tedy i ve Svitavách vyšly na poslední termín, jsme uspořádali pro 10 dětí ve věku do 15 let. Tábor byl realizován v rámci projektu „Příměstské tábory Bonanza“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607, prioritní osa OPZ: 2

...

O velikonočních prázdninách dne 29.3.2018 bude otevřen klub od 8:00 do 14:00. Těšíme se na Vás.

Máte spoustu možností. A v jednom případě Vás to nemusí stát ani korunu.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.
Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk