Ve dnech 10. srpna až 14. srpna se konal druhý příměstský tábor pod záštitou Nízkoprahového klubu Díra. Tábora se zúčastnilo 16 dětí, které byly velmi nadšené. 

Program tábora byl velmi nabitý, úvod tábora patřil seznamovacím a jiným hrám, návštěvě bowlingu na Majáku. V úterý jsme vyrazili na lanové centrum do Březové nad Svitavou, kde jsme se pokochali výhledem z rozhledy Járy Cimrmana. Středě patřil velký výlet do Brna do Vida parku, kde se děti naučily novým dovednostem. Ve čtvrtek jsme byli v Litomyšli a pátek patřil příjemné procházce a pobytu venku ve Svitavách. Zakončení patřilo návštěvě kavárny Rošambo, kde jsme se odměnili poháry. Tábor jsme si všichni moc užili a budeme se těšit na další akci.

 

Prázdniny jsou v plném proudu a jak to bude v Díře v nejbližších dnech?

20.7. - 24.7.   ZAVŘENO

27.7. - 7.8.     OTEVŘENO KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 10.00 - 15.00 (MALÁ I VELKÁ DÍRA DOHROMADY)

10.8. - 14.8.   ZAVŘENO(PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR)

17.8. - 31.8.   OTEVŘENO KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 10.00 - 15.00 (MALÁ I VELKÁ DÍRA DOHROMADY)

Těšíme se na vás, mějte hezké dny...

Dnešním dnem spouštíme přihlašování na X. ročník Hobby soutěží s Bonanzou, který se koná 15. sprna 2015 od 10:00 na louce u letiště ve Vendolí. Přihlášku a rozpis soutěží naleznete v sekci

Ve dnech 6.-10. července 2015 Nízkoprahový klub Díra uskutečnil pro veřejnost a své klienty letní příměstský tábor s pestrým programem. Táboru se zúčastnilo 13 dětí a všichni jsme si to moc užili. Děti navštívily například bowling na Majáku, Statek ve Vendolí, kde se zúčastnily letní olympiády. V polovině tábora jsme se vydali do zábavně vědeckého Vida Parku v Brně, kde jsme si vyzkoušely všemožné chemické, fyzické a jiné pokusy. Poté jsme navštívili lesní lanový park a rozhlednu v Březové nad Svitavou, v lese děti stavěly domečky a přes kapky deště si užívaly krásy přírody. Týden jsme zakončili s ukázkou dovedností a poslušnosti pejsků z Klubu pejskařů pozitivního tréninku a také v Kavárně Rošambo s ovocným pohárem.

Budeme se těšit na další příměstský tábor v srpnu, který už je nyní plně obsazen.

Sociální služby

V Bonanze poskytujeme dvě registrované sociální služby - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).

Provozujeme 3 nízkoprahové kluby - ve Svitavách, v Moravské Třebové a ve Vendolí. Dohromady tak ročně vykonáme i přes 7.000 výkonů s našimi klienty, čímž dosahujeme asi 10.000 hodin přímé práce s klientem za rok.

Služby SAS poskytujeme ve třech regionech - Svitavsko, Moravskotřebovsko a Poličsko. Za rok pomáháme více než 30 rodinám, kterým dohromady poskytneme přes 1.600 výkonů, což je asi 2.100 hodin ročně přímé práce s klientem.

Jezdecký sport

Vedle sociálních služeb nabízíme i zapojení do jezdeckého klubu Bonanzy. Jsme členy České jezdecké federace a pravidelně se účastníme menších parkurových závodů, veřejných tréninků a hobby soutěží.

Naše stáj má kapacitu 10 koní a máme i vlastní kolbiště a velké výběhy.

Kulturní akce

Každoročně s Bonanzou pořádáme velké množství kulturních i sportovních akcí ve Vendolí a ve Svitavách. Již tradiční jsou naše hobby soutěže Hrátky s Bonanzou, podzimní vyjížďka Hubert, Příjezd Sv. Martina na bílém koni či Mikuláš a pojízdné peklo.

Každý rok také pořádáme ve Svitavách benefiční koncerty a pravidelné promítání dokumentů Jednoho světa v alternativním klubu Tyjátr.

Jsme tvořiví a akční lidé, takže neustále vymýšlíme a realizujeme nové akce pro veřejnost. Výtěžek z těchto akcí nám pak pomáhá pokračovat v naší činnosti s klienty.

Oficiální facebook Bonanzy

NK Díra Svitavy

NK Díra Moravská Třebová

NK Prevence s Bonanzou (statek)

Mentorská asistence