Začátkem prosince proběhl poslední blok dalšího programu, který začínal v říjnu.

Do podzimního VSD a LPPJ bylo zapojeno deset dětí z projektu Moravské Třebové. Převážně byly na programu tedy děti z moravskotřebovska. Programu se zúčastnily také dvě děti z Poličky a jeden chlapec domluvený přes OSPOD v Litomyšli.

Některé děti se už znaly z Nízkoprahového klubu Díra v Moravské Třebové a od vidění ze školy. Ostatní děti se do kolektivu dobře zařadily.

Vybrána byla skupina dětí od 10 do 15 let. Děti byly tedy převážně staršího školního věku. Zavedli jsme taková pravidla, aby starší pomáhaly mladším. Chtěli jsme, aby se všechny děti na programu cítily dobře. To se ukázalo jako velmi prospěšné. Děti dokázaly velmi dobře spolupracovat jak mezi sebou, tak i s lektory. Byly aktivní a komunikativní při probíraných tématech. O některá projevovaly velký zájem. Hodně o nich diskutovaly. Dá se předpokládat, že si z nich odnesly hodně přínosných poznatků. 

Fotografie z programu si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

Vážení rodiče a děti,

chtěli bychom Vás informovat o mimořádné změně otvírací doby na statku.

Dne 31.12.2014 bude statek otevřen od 9:00 hod.  do 15:00 hod.

V ostatních dnech mezi svátky bude statek otevřen klasicky od 13:00 hod.  do 19:00 hod.

 

Těší se na Vás Honzík a Péťa

 

Na letošní Vánoce si Bonanza připravila pro občany obce Vendolí novinku. 23. prosince od 17:30 u kostela sv. Ondřeje představí svůj Živý betlém!

Přijďte za námi prožít příjemné chvíle u lehce divadelního ztvárnění narození Ježíška a společně s námi si zazpívat vánoční koledy. Po Živém betlému Vás pak srdečně zveme i na Vánoční koncert v kostele sv. Ondřeje.

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. 

Přejí Ráďa a Míša

Ve dnech 27.11. a 4.12. 2014 se v prostorách ZŠ Nám. Míru v knihovně uskutečnily podpůrné skupiny pro mentory. Práce s dětmi je velmi náročná věc a proto jsme si šli popovídat o tom, jaké to je. Mentoři měli možnost říci ostatním o svých radostech, ale i starostech a trápení, která se svými "svěřenci" mají, mohli sdílet společné pocity a dostat náhled od ostatních.

Skupinu vedla Mgr. Lenka Buchtová formou supervizního sezení. Celkem jsme měli 4 skupiny vždy zhruba na jeden a půl hodiny.  Nejvíce jsme řešili udržení pozornosti dětí při aktivitách. Další důležitou složkou byla potřeba komunikace s rodinou dítěte a upřesnění poslání mentorské asistence, která není jen o učení.

Sezení bylo velmi příjemné a doufáme, že si každý mentor odnesl do své další práce mnoho přínosných informací, ale také podporu při pokračování ve své dobrovolnické činnosti.

Další podpůrné skupiny jsou naplánovány na přelom měsíce ledna a února.

Sociální služby

V Bonanze poskytujeme dvě registrované sociální služby - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).

Provozujeme 3 nízkoprahové kluby - ve Svitavách, v Moravské Třebové a ve Vendolí. Dohromady tak ročně vykonáme i přes 7.000 výkonů s našimi klienty, čímž dosahujeme asi 10.000 hodin přímé práce s klientem za rok.

Služby SAS poskytujeme ve třech regionech - Svitavsko, Moravskotřebovsko a Poličsko. Za rok pomáháme více než 30 rodinám, kterým dohromady poskytneme přes 1.600 výkonů, což je asi 2.100 hodin ročně přímé práce s klientem.

Jezdecký sport

Vedle sociálních služeb nabízíme i zapojení do jezdeckého klubu Bonanzy. Jsme členy České jezdecké federace a pravidelně se účastníme menších parkurových závodů, veřejných tréninků a hobby soutěží.

Naše stáj má kapacitu 10 koní a máme i vlastní kolbiště a velké výběhy.

Kulturní akce

Každoročně s Bonanzou pořádáme velké množství kulturních i sportovních akcí ve Vendolí a ve Svitavách. Již tradiční jsou naše hobby soutěže Hrátky s Bonanzou, podzimní vyjížďka Hubert, Příjezd Sv. Martina na bílém koni či Mikuláš a pojízdné peklo.

Každý rok také pořádáme ve Svitavách benefiční koncerty a pravidelné promítání dokumentů Jednoho světa v alternativním klubu Tyjátr.

Jsme tvořiví a akční lidé, takže neustále vymýšlíme a realizujeme nové akce pro veřejnost. Výtěžek z těchto akcí nám pak pomáhá pokračovat v naší činnosti s klienty.

Oficiální facebook Bonanzy

NK Díra Svitavy

NK Díra Moravská Třebová

NK Prevence s Bonanzou (statek)

Mentorská asistence