Aktuality

K sobě blíž

Previous Next

Bez udidla k zodpovědnosti - intervenční programy pro ohrožené děti a rodiny v regionu Svitavska, reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_017/0000230

Na jaře v roce 2023 se poprvé realizoval program K sobě blíž (dále jen KSB) dříve známý jako Výcvik sociálních dovedností. Do tohoto běhu probíhá tradičně výběr dětí prostřednictvím orgánů sociálně právní ochrany dětí ve Svitavách, Poličce a Moravské Třebové. Daný běh byl orientován na děti ze Svitavska a Moravské Třebové. Dětí se zúčastnilo 11 ve věku od 12 – 14 let. Společně se s našimi lektory setkaly celkem desetkrát. Děti se v rámci tohoto programu učily různým sociálním dovednostem prostřednictvím připravených aktivit a her, které jsou propojené s péčí o koně.

V současné době probíhá již druhý běh, který je orientovaný na Svitavy. Se skupinkou 11ti dětí se budeme pravidelně setkávat do 18. listopadu. 

csnlenfrdeplruuk