Aktuality

Změna je nutná aneb půl roku intenzivní práce na sobě

Previous Next

Rekapitulujeme první období v projektu Změna je nutná, který nám dává prostor ke zkvalitnění Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi organizace Bonanza Vendolí, z.ú. Nahlédli jsme z venku na proces poskytování naší sociální služby, příčiny a důsledky problémů uživatelů a aktuální témata, která ve společnosti rezonují – sebepoškozování, špatná prevence, vzorce chování a hranice. Díky externímu designérovi služeb procházíme změnou vnímání potřeb klientů i našich samých a máme možnost testovat nové metody a postupy práce. Zároveň pracujeme na aktivním zapojování spolupracujících aktérů do procesu změny vnímání potřeb uživatele.

Podpořeno z Evropské unie, název projektu Změna je nutná, reg. č. CZ.03.03.01/00/22_021/0001424

csnlenfrdeplruuk