Projekt MŠMT

Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Bonanza Vendolí, z.ú. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“.

Poskytovatel dotace:
MŠMT
Operační program:
Věda, výzkum a vzdělávání
Zahájení projektu:
1. 1. 2020
Ukončení projektu:
31. 12. 2022
Doba realizace:
36 měsíců

Bonanza Vendolí, z.ú.  se stala partnerem České hiporehabilitační společnosti v rámci projektu OP VVV MŠMT, podpořeného z fondů Evropské unie „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320.

 

Cílem projektu ČHS je podpora neformálního vzdělávání dětí a studentů s využitím koní. Z projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání pracovníků při práci s mládeží a výměny zkušeností mezi středisky k přípravě inovovaných aktivit s účastníky vzdělávání.

Aktivity v rámci vzdělávání jsou zaměřeny tak, aby pracovníci Bonanzy Vendolí, z.ú. získávali kompetence pro zavedení nových metod v neformálním vzdělávání a mohli je využívat při práci s dětmi a mládeží.

Ukázka činnosti

csnlenfrdeplruuk