Blog

Drž se na uzdě

Další program je už za polovinou

Do podzimního VSD a LPPJ bylo z projektu města Svitavy zapojeno dvanáct dětí. Tento běh je určen dětem, které už v minulosti výcvik někdy absolvovaly. Společně s OSPOD byla vybrána skupina dětí od 8 do 13 let. Na programu jsou tedy účastníci převážně ze Svitav. Kromě dětí, které už známe, se sobot účastní ještě tři děti nové.  

Tematické bloky jsou přizpůsobené tak, aby si děti upevnily jejich již naučené sociální dovednosti a zároveň si osvojovaly nové. Zaměřujeme se hlavně na témata, která učí děti více se vcítit do druhých, přemýšlet samy o sobě a klademe důraz například na větší zodpovědnost. Také možnost propojení témat s prací s koňmi je dětem velkým přínosem. Nejenom, že jsou u koní otevřenější, ale prožitkem dochází k většímu upevnění dovedností. U dětí z minulých běhů můžeme sledovat posun v jejich chování a projevech.

Ne vždy je snadné děti zaujmout tak, aby se soustředily. Zatím se nám osvědčilo nastavit jim jasné hranice a učit je reflektovat svoje chování. Mezi dětmi začínají vznikat pevné kamarádské vazby, které věříme, že nebudou trvat jenom do skončení programu. K upevnění vztahů přispěl také pobyt na statku přes noc. Již nyní společně chodí ven. Z jejich úsměvů se dá dále usuzovat, že se u nás cítí dobře. Některé mluví o tom, že se celý týden těší na sobotu.

Daří se nám také motivovat děti k řešení problémů, které přináší jejich životní situace a rodinné prostředí. Nyní jsme již za polovinou programu a děti čím dál častěji přicházejí svoje problémy řešit. Jako tým odborníků jsme tu právě od toho, abychom se, co nejvíce snažili o naplnění jejich potřeb.

Předpokládaný konec tohoto projektu je naplánovaný na konec listopadu. 

csnlenfrdeplruuk