Blog

Drž se na uzdě

Drž se na uzdě v roce 2016

Během roku 2016 se v naší činnosti Drž se na uzdě, stalo mnoho novinek.

V první řadě se již od druhé poloviny ledna začaly o sobotách scházet v rámci Výcviku sociálních dovedností (VSD) děti z Moravskotřebovska, Poličska i Svitavska. 12 dětí ve věku 10 – 14 let se společně s našimi lektory sešlo celkem desetkrát. Děti se mnohé dovednosti, na které se program zaměřoval, učily velmi snadno pomocí různých připravených her a aktivit. Byly vedeny k tomu, aby si uvědomily důvody, proč výcvik sociálních dovedností absolvují. Nejčastěji naše děti hledají nové kamarády, učí se pracovním návykům nebo potřebují zklidnit svoji povahu. Nedílnou součástí našich výcviků sociálních dovedností je hiporehabilitace. Aktivity s využitím koní (AVK), na které se zaměřujeme, dávají dětem prostor koně poznat, posilovat svoje sebevědomí a naučit se pomocí práce se zvířetem komunikovat a rozvíjet i vztahy s lidmi. U dětí také cvičení na koni podporuje koordinaci těla a uvolňuje napětí a stres.

O Motivačním víkendu, jak navazujícímu projektu Výcviku sociálních dovedností říkáme, se s dětmi vracíme k potřebám, které vyplynuly z činností základního programu. Dostáváme se také k novým aktivitám a hrajeme mnoho poutavých her. Díky tomu, že se víkendu na jaře účastnil velmi malý počet dětí, mohli jsme opravdu každému jednotlivě věnovat dost času, povídat si o jejich radostech a strastech. Dubnový slunečný víkend si opravdu všichni užili.

Ve stejném měsíci se rozběhl další desetitýdenní program, tentokrát pro 10 mladších dětí ze Svitavska i Poličska. Lektoři pro názornost používali modelové situace, aby děti lépe pochopily, co je to například komunikce, spolupráce a vztahy.

V létě náš tým pomáhal na pobytových táborech pro veřejnost i pro děti z pěstounských rodin. Tyto tábory naše organizace každoročně pořádá ve Vendolí. Po prázdninách jsme si babí léto koncem září zpříjemnili další víkendovkou pro děti z minulých běhů Výcviku sociálních dovedností.

Na podzim proběhl již třetí a poslední program pro rodiny s ohroženými dětmi. Tento výcvik byl cílen na děti ze Svitavska ve věku do 12 let. Po počátečním seznámení jsme se zaměřovali na prevenci krádeží a dalších patologických jevů a pěstování pozitivních vztahů mezi vrstevníky.

Během roku došlo k rozšíření naší další činnosti – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Pomoc spočívá v práci s celou rodinou v jejím domácím prostředí. Naším cílem je v co nejkratším čase pomoci rodině tak, aby fungovala sama bez jakékoli sociální služby. Důležitá je především spolupráce a motivace rodiny ke změně k lepšímu. Velmi přínosná je také spolupráce se širšími rodinami klientů.

Nejvíce nás těší, když děti mají zájem se k nám dále vracet. Těmto dětem celý rok zprostředkováváme dvakrát týdně odvoz do Vendolí mezi děti NZDM Prevence s Bonanzou. Kapacita našeho vozu je osm míst. Díky velkému zájmu o tento program je někdy těžké vyhovět všem, ale snažíme se, aby každý chlapec nebo dívka dostal šanci na statek dojíždět. Cílem našich svozů je, aby děti mohly posílit svoje dovednosti získané během výcviku nebo motivačního víkendu. Také podporujeme rodiče, aby sami přišli na možnosti, jak dítě dopravit do prostředí, které má rádo. Uvědomujeme si však, že hlavně z města Polička je statek obtížně dostupný.

Naše děti se také účastnily velké soutěže o ceny „Bonanza mýma očima“ pořádané organizací. Chlapci a dívky odevzdávali velmi povedené výkresy, které veřejnost mohla vidět v kavárně Rošambo ve Svitavách po celé září. Děti od nás se umístily na prvních třech místech.

Poděkování patří našim řidičům, kteří obětavě sváží děti v týdnu i o víkendech ze širokého okolí, rodičům za vřelou spolupráci a především velké poděkování patří našemu skvělému týmu.

 

Za Drž se na uzdě

Zuzana Mohelníková

https://www.facebook.com/drzsenauzde - Zde více fotografií a video ;)

csnlenfrdeplruuk