Blog

Drž se na uzdě

Výcvik sociálních dovedností - Jaro 2020

Poprvé v roce 2020 se 30. 5. uskutečnil projekt Drž se na uzdě - Výcvik sociálních dovedností. Do tohoto běhu probíhá tradičně výběr dětí prostřednictvím orgánů sociálně právní ochrany dítěte ve Svitavách, Poličce a Moravské Třebové. Daný běh bude orientován na děti ze Svitavska a Poličska. Dětí se zúčastní 8 ve věku od 9 – 13 let. Společně se s našimi lektory setkají celkem šestkrát. Děti se v rámci tohoto programu budou učit různým sociálním dovednostem prostřednictvím připravených aktivit a her, které jsou propojené s péčí o koně. Předpokládaný konec tohoto programu je plánován na 4. července.

csnlenfrdeplruuk