Blog

Mentorská asistence

Mentorská asistence ve školním roce 2019/2020

Letošní rok přinesl nové věci i do Mentorské asistence. S ohledem na bezpečnostní opatření vydaná vládou ohledně onemocnění Covid – 19 a následného uzavření škol jsme nakonec i my museli od poloviny března přerušit svoji činnost.

Během nouzového stavu jsme cítili potřebu pomoci dětem se zvládáním školních povinností, a proto jsme během května znovu rozjeli náš program MA v trochu jiné podobě. Setkání probíhala v kancelářích organizace za stanovených hygienických podmínek. Zapojené děti se individuálně setkávaly se sociálními pracovnicemi a jednou dobrovolnicí. V tomto režimu probíhal program MA až do 19. 6. 2020.

Celkový počet podpořených dětí v rámci Mentorské asistence se vyšplhal na 57 dětí.

Z bezpečnostních důvodů nebyly uspořádány poslední Podpůrné skupiny a ani Slavnostní ocenění mentorů. Za svou angažovanost a systematickou práci s dětmi v rámci našeho programu, a to i přes nouzový stav, obdrželi mentoři osvědčení o účasti v projektu, které jim bude přínosné v přijetí na VŠ či při hledání budoucího zaměstnání. Osvědčení si studenti SŠ vyzvedli individuálně.

Všem mentorům a ostatním účastníkům Mentorské asistence moc děkujeme za dlouhodobou práci a soustavnou pomoc znevýhodněným dětem a jejich rodinám a těšíme se na shledání v příštím školním roce, který už snad bude probíhat za standardních podmínek.

csnlenfrdeplruuk