Blog

Nízkoprahový klub Díra Svitavy

Komunitní spolupráce v praxi

V našem zařízení se věnujeme tomu, aby se naši klienti aktivně zapojovali do přípravy a vytváření rukodělných výrobků. V rámci jejich zapojení do programu našeho NZDM naši klienti pracují s nejrůznějšími druhy materiálů, od výrobků z papíru po pečené těsto na přípravu vánočních perníčků. Převážná většina našich klientů se snaží o to, aby si u nás něco vyrobili s tím, že mnohé z těchto výrobků jsou následně prodávány na každoročních jarmarcích a trzích, které pořádá naše organizace. Tato aktivita, která také pomáhá ukázat, jak tvořiví naši klienti mnohdy dokážou být, se u nás těší poměrně velké oblibě. Ukázalo se totiž, že i kreativní práce a rukodělné aktivity mohou být prospěšné pro zapojení se našich klientů do smysluplného života v místní komunitě.   

 Název projektu Změna je nutná, reg. č. CZ.03.03.01/00/22_021/0001424

csnlenfrdeplruuk