fineu.png
irop_cz_ro_b_c-rgb.png

Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb:
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme dva nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

V NZDM NK Díra proběhla 14.5.2024 exkurze ZŠ nám. Míru. Účastnilo se ji 16 žáků 6.třídy. Měli možnost si prohlédnout prostory klubu a také jim bylo řečeno několik slov o tom, jak a pro koho NK Díra funguje, kdy mohou klub navštívit a jaká máme nastavená pravidla v našem nízkoprahovém zařízení.

...

Na webu www.dobrobot.cz se můžete zúčastnit dobročinné aukce, do které jsme se zapojili i právě my! Na webu je možnost vydražit si některý z našich tří nabízených zážitků, ať už pro Vás, pro Vaše dítě nebo pro úplně

...

V NZDM NK Díra vrcholí přípravy na taneční vystoupení našich klientů na Den dětí v parku Jana Palacha. Připravili si několik stylů tanečních choreografií s krásnými kostýmy a už se těší na to, až předvedou co si nacvičili. V klubu probíhají i další aktivity, ze kterých si můžete vybrat z našeho

...

Skupinová hiporehabilitace pro klienty s Post-COVID syndromem

Pro osoby s Post-COVID syndromem a pro osoby ohrožené syndromem vyhoření (zdravotníky a pečovatele v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy) poskytujeme speciální programy připravené na základě metodiky vytvořené multidistiplinárním týmem České hiporehabilitační společnosti.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Bonanza Vendolí, z.ú. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“.
mapa_kraj.png

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí a ve Svitavách.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.
Máte k dispozici několik možností. Buď formou zaslání finanční částky prostřednictvím brány Darujspravne.cz, nebo nakupováním přes službu Givt.cz - při nákupu nezaplatíte ani o korunu navíc, ale Bonanza i tak dostane určité procento z výsledné částky.

Bonanza je členem
České hiporehabilitační společnosti

Image
csnlenfrdeplruuk