Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb:
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

Organizace Bonanza Vendolí, z. ú. reaguje na aktuální situaci, která postihla zejména děti školou povinné, a proto se rozhodla uspořádat Příměstský tábor s Mentorskou asistencí, který je zaměřený na výuku žáků 1. a 2. stupně ZŠ.

Příměstský tábor se bude konat na statku ve Vendolí ve

...

V rámci svých aktivit pod záštitou České hiporehabilitační společnosti jsme v letošním roce zahájili spolupráci s ekologickým centrem Kozodoj z. s.

INFORMACE PRO KLIENTY

v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 16. března 2020 č. 97/2020, o přijetí krizového opatření,

...
Máte k dispozici několik možností. Buď formou zaslání finanční částky prostřednictvím brány Darujspravne.cz, nebo nakupováním přes službu Givt.cz - při nákupu nezaplatíte ani o korunu navíc, ale Bonanza i tak dostane určité procento z výsledné částky.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk